Vidste du, at sex for mange ægtepar er det største eller eneste problemfelt?

SPØRGESKEMA

SEX

&

KRISTNE
KVINDER

Hjælp os med at hjælpe kristne ægteskaber!

Sexlivet er for mange ægtepar det største eller eneste problemområde. Det er ikke underligt, for sexlivet fremkalder potentielt de af vore følelser, der opleves som de værste – såsom skam, nedværdigelse og frygten for utilstrækkelighed.

Uanset om dine erfaringer med sexliv er overvejende positive eller negative: Del dine meninger og erfaringer med os!

VI HAR BRUG FOR DIN HJÆLP FOR AT KUNNE HJÆLPE ANDRE.

Svarene er 100% anonyme. Hverken vi eller andre ved, hvem som udfylder spørgeskemaet.

HVAD

Vi undersøger kvinders behov i sexlivet for at kunne dele den viden, der kommer ind, med andre. At undersøgelsen er for kvinder, er ikke fordi, vi underkender mænds behov (vi er faktisk i gang med at udforme et spørgeskema til kristne mænd), men fordi virkelighedens verden viser, at de fleste kvinder har flere følelsesmæssige behov, der påvirker sexlysten.

Vores mål er at nå 500 kristne, gifte kvinder i Danmark! Det bliver derved en af de mest omfattende undersøgelser om kristnes sexliv i Europa.

HVORFOR

Sex er for mange kristne ægtepar det eneste eller det største problemfelt. Det er svært at snakke om, fordi det er hyperfølsomt, og vi undlader ofte at søge hjælp, fordi emnet er meget privat. Vi ønsker, at ægtepar får harmoni i sexlivet, og vi ønsker at skabe et sprog for at kunne tale om det – både i ægteskaberne og i kristne kredse.

For undersøgelsen er det vigtigt, at vi får et dybdegående helhedsbillede af kvinders erfaringer og behov – positive som negative. Det tager cirka en halv time, og den tid er en direkte investering i at hjælpe kristne ægteskaber på et område, der for mange er det allersværeste.

Find en kop kaffe frem, og glæd dig over at investere i andre – og måske endda få nogle idéer til at forbedre dit eget ægteskab. Vi glæder os til at høre fra (anonyme) dig!

På forhånd: Rigtig, rigtig mange tak!

SPØRGESKEMAETS INDHOLD

Overordnet kan det siges, at vi spørger ind til, hvordan du oplever forskellige ting, der relaterer sig til (dit) sexliv. En mindre del handler om, hvordan der tales om sex i kristne miljøer. Eksempelvis spørger vi her ind til, om du føler, at man kan tale om sex, og om kristne miljøer tager en kvindes behov i sexlivet seriøst. 

Primært handler spørgeskemaet dog om følgende to dele: Dit ægteskab og jeres sexliv. Her spørger vi blandt andet til din oplevelse af din mands respekt for dig. Om du føler, at du kan stole på din mands seksuelle trofasthed. Om du oplever, at din mand har fokus på din seksuelle og følelsesmæssige tilfredsstillelse. Om du forbinder sex med pligt eller af anden grund føler dig presset til sex. Og meget mere.

Når der derfor stilles en del spørgsmål, hvis indhold kan opleves som stærkt negative, er det ikke fordi, vi har en negativ indstilling til ægteskab og sexliv. (Tværtimod har vi al mulig tillid til, at det omsorgsfulde og berusende kærligheds- og sexliv ifølge Guds intention kan lade sig gøre  – også for jer.) Men problemerne forefindes, og vi ønsker at kende til virkelighedens verden for kristne kvinder.

Eftersom vi til bogens formål har brug for et helhedsbillede af, hvad kristne, gifte kvinder har behov for, har vi også brug for at høre fra de kristne, gifte kvinder, der ikke oplever nogle af de nævnte problematikker. Vi håber, at alle vil bidrage til dette helhedsbillede ved at udfylde spørgeskemaet, uafhængigt af den enkeltes specifikke erfaringer.

Hvis du oplever at mangle en svarmulighed, der præcist passer på din erfaring/mening, så vælg den, der kommer tættest på.

DET PRAKTISKE

Spørgeskemaet er testet i Chrome, Safari og Edge på pc, i Android og iPhone. Hvis der alligevel skulle forekomme en fejl, kontakt anita@noegenkaerlighed.dk.

NB! På næste side, indtast koden “JegR1kvinde” (uden anførselstegnene) for at gå til spørgeskemaet.

God fornøjelse!

PS. Såfremt du ikke kan udfylde spørgeskemaet på én gang, har du 24 timer til at vende tilbage, inden dine svar slettes. Derefter skal man starte forfra.

Videresend gerne spørgeskemaet til andre kristne, gifte kvinder!

Denne hjemmeside bruger cookies. Når du fortsætter på siden, accepterer du brugen af cookies. 

Scroll to Top