Hvad er sex? Sex er at kende. Mini-serie om sex i bibelsk perspektiv og optik.

De fleste af os har haft en eller anden form for erfaring med sex og/eller seksualitet. Det kan være, at du er i forelskelsesstadiet, hvor seksualiteten bobler under overfladen mere eller mindre konstant. Det er også muligt, at du befinder langt henne af vejen, hvor det meste er prøvet af. Måske føler du dig endda skuffet, frustreret, ignoreret eller uelsket, når det seksuelle kommer på banen. Og måske er du i tvivl om, hvorvidt sex egentlig er så helligt og smukt, som kristne ægteskabskonferencer giver udtryk for.

Hvad er sex? Hvad er sex i bibelsk optik? Hvordan opnår vi berusende sex, der er værd at skrive hjem om? Hvordan opnår vi sex, der opbygger vores ægteskaber, snarere end nedbryder dem? Skaber nærhed fremfor afstand?

Sex er ifølge Bibelen symbolsk i ægteskabet for den særlige nærhed, der eksisterer mellem Gud, Jesus og Helligånden. Det skal selvfølgelig ikke misforstås således, at der eksisterer en seksuel relation i guddommen. Det skal tværtimod forstås således, at sex handler om en særlig type og grad af nærhed.

At sex i Guds optik er symbolsk for guddommens nære relation, fortæller os en hel masse om, hvad sex er tiltænkt at være. Nemlig: Et 1) særligt kendskab med 2) en særlig nærhed, der 3) udøves i gensidig kærlighed og respekt og 4) er forbeholdt den pågældende og vedvarende relation i 5) en hellig, skamfri og åben zone.

Jeg vil på forskellig vis komme ind på disse områder i løbet af denne miniserie.

Sex = at kende

Når Bibelen meget konkret nævner, at to personer har seksuelt samvær (eller hvor pointen er, at de ikke har sex endnu), defineres seksuelt samvær som at ”kende”. Sex er en del af at kende – virkeligt kende – et andet menneske. Dette er i bibelsk optik forbeholdt sin ægtefælle, hvor seksuelt samvær altså udgør et vigtigt element i et intimt kendskab til sin ægtefælle.

Det er menneskets dybest liggende og mest fundamentale behov at kende og være fuldt ud kendt af et andet menneske, og samtidig være accepteret fuldt ud for den, man er. (Sidstnævnte kan man i øvrigt kun være, hvis man er helt åben, helt ærlig over for en anden og derfor kendt så vidt og dybt som muligt af en anden.) At være helt og aldeles kendt af et andet menneske, som på trods af fejl og mangler forbliver hos én, er den største anerkendelse, vi som mennesker kan få. Det er det højeste og dybeste udtryk for kærlighed, respekt og accept, vi kan få. Accept som dem, vi er. Ikke som dem, vi føler, at vi skal tage os sammen til at være. Dig. Mig. Ikke vores forbilleder. Ikke Bibelens troshelte. Ikke dem, vi føler, er bedre end os. Men dig og mig, ligesom vi er. Sårbare og fejlbarlige, med vore hjerter lagt i et andet menneskes hænder. Smukke og skrøbelige.

Placér sex ind i dén ligning et øjeblik. Luk øjnene et øjeblik og sæt sex ind i den oplevelse af fuldstændig åbenhed, ærlighed, kærlighed, anerkendelse, hengivelse, respekt, accept af dig, som du er. Fuldstændig accept af din ægtefælle som den, han/hun er. Hvordan ser sex ud med sådanne briller?

Jeg mener det seriøst. Luk øjnene og se efter, hvis du ikke lige har gjort det. Mærk efter.

For mange vil sex få en helt anden grad af følsomhed. Af følelsesmæssig åbenhed og inderlighed. En ny betydning af sex, der har alt at gøre med kærlighed og respekt. For andre vil det bringe det mentale billede af sex som noget let, naturligt og skamfrit, man måske aldrig har oplevet før. Netop. Det er lige præcis dét, sex er tiltænkt at være. Skamfrit, helligt og smukt. Bygget på et fundament af åbenhed og sårbarhed. Kronen på kærligheden. Et naturligt udtryk for den særlige nærhed, der kun forefindes i et ægteskab. Et udtryk for fuldstændig og inderlig accept og hengivelse.

Seksualitet, der udøves udenfor rammen af denne form for nærhed, har slet ikke potentialet for at være det berusende seksuelle samvær, Bibelen beskriver i Højsangen. I bedste fald vil det (til sammenligning) være en billig sjat, hvis sex ifølge Guds intention er den vin, Jesus skabte under et bryllup i Kana.

Seksualitet, der udøves indenfor rammen af det, vil med al sandsynlighed overstige enhver drøm, nogen af os kunne have som unge og nyforelskede.

Sex og intimitet

Jeg vil her starte med at nedlægge nogle af de myter, der desværre tit forveksles med intimiteten i at ”kende” hinanden.

Allerførst: Sex er ikke lig med intimitet. Sex er helt klart tiltænkt at bidrage til intimiteten i et ægteskab, men selv de bedste ægtefæller vil være i stand til at have sex uden en tråd af ægte intimitet, hvis vi vil. Alt for mange er i stand til at separere sex fra kærlighed, respekt, nærhed og inderlighed. At have sex er altså ikke ensbetydende med, at vi er intime eller indgår i intimt samvær.

Intimitet opstår i en relation, hvor man kender hinanden på en særlig måde. Følelsesmæssig, åndelig og kommunikativ intimitet bør være grundstenene i et ægteskab og er helt nødvendige for ægte intimitet. Hvis man sætter lighedstegn mellem sex og intimitet, er der en vis sandsynlighed for, at man ender i et emotionelt forkrøblet ægteskab, hvor den ene eller begge føler sig brugt, uelsket eller ikke respekteret.

Kropslig og seksuel intimitet er kun to af de typer af intimitet, der findes og gerne skulle forefindes mellem to ægtefæller, der har valgt et liv sammen. Og seksuel intimitet er den type, der optimalt er det naturlige udtryk for den følelsesmæssige, åndelige og intellektuelle intimitet, der udgør fundamentet for ægteskabet.

Intimitet skal heller ikke forveksles med intensitet. Seksuel intensitet er hverken lig med seksuel inderlighed eller seksuel intimitet.

Når man søger en intens seksuel oplevelse, er det som regel en ubevidst erstatning for den ægte inderlighed i det seksuelle samvær, som Gud har skabt det til at være.

Hvis man aldrig eller sjældent har oplevet ægte inderlighed og intimitet i sexlivet, ved man ikke, hvad der mangler, og så ender mange med at fokusere på intense kropslige oplevelser i sexlivet.

Det skal selvfølgelig ikke forstås sådan, at det i min optik er forkert at ønske intense seksuelle oplevelser. Slet ikke. Min pointe er, at dem, der primært søger intensitet i sexlivet, leder egentlig efter inderligheden uden at være klar over det. Der er ganske enkelt intet, der kan erstatte inderligheden i et forhold mellem to mennesker, der kender hinanden fuldt ud, er kendt fuldt ud og inderligt elsket, respekteret og accepteret. Kropslig intensitet er en sølle erstatning.

Seksuel intensitet, der bygges ovenpå et fundament af følelsesmæssig inderlighed og kommunikativ intimitet, er noget helt, helt andet.

Hvordan oplever du intimitet? Hvad lægger du i ordet? Hvordan tænker du, at sex skal forstås i bibelsk perspektiv? Diskutér gerne!

Nøgen Kærlighed

I næste afsnit af serien vil jeg dykke ned i, hvordan ægte intimitet og inderlig nærhed i et ægteskab ser ud, og hvad det forudsætter. Glæd dig! Det er muligvis det vigtigste, jeg til dato har skrevet om seksuelt samvær og ægteskab.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Denne hjemmeside bruger cookies. Når du fortsætter på siden, accepterer du brugen af cookies. 

Scroll to Top